24.05.2018 10:08

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018

Hyvät asiakkaat,

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on
sovellettava 25.5.2018 alkaen. Asetuksen peruslähtökohtana on yksityisyyden
suoja. Yksityisyyden suojan haluamme ottaa myös tallitoiminnassamme vakavasti.

Tietosuoja-asetus tallitoiminnassa (lähde: SRL:n ohjeistus)

·Keräämme (Laukanmäen talli) henkilötietoja asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta (= asiakasrekisteri). Näitä henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot,
joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, ikä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Henkilörekisterejä taas ovat kaikki listat ja muut materiaalit (esim. vihkot,muistiinpanot paperilla), joissa tällaisia henkilötietoja esiintyy.

·Henkilötietojen käyttötarkoitus meillä on tuntikirjanpito, laskutus, aikataulumuutoksista tiedottaminen ja yhteystiedot lähiomaisesta esim. onnettomuuden sattuessa. Tietoa voidaan kerätä vain, jos tiedon käytöllä on tallin toimintaan perustuva syy. Käyttötarkoitus kerrotaan henkilöille tietoa kerättäessä ja tätä kerättyä tietoa käytetään vain tähän etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen (esim. tiedottaminen). Lisäksi on aina mahdollista pyytää lupa henkilötietojen muihin käyttötarkoituksiin (esim. kaupallinen mainonta ja some).

·Huomioi, että sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron keräämiseen tarvitsemme aina asiakkaan suostumuksen!

·Tietosuoja-asetus vaatii talleilta henkilötietojen (= asiakasrekisteri) käsittelijöinä sitä, että talli laatii rekisteristä tietosuojaselosteen, josta ilmenee henkilötietojen käyttötarkoitus, säilytys ja suojaus. Selosteen julkaisemme näillä nettisivuilla ja lähetämme asiakkaille sähköpostilla.

·Tietosuoja-asetuksen myötä henkilöllä on oikeus esittää tietopyyntö siitä, mitä henkilötietoja hänestä on kerätty. Tähän
tietoon tulee yrityksen vastata 30 päivän sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että tallin pitää pystyä tarvittaessa antamaan henkilölle tiedot siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty ja miten tietoa on käsitelty. Henkilö voi myös pyytää halutessaan, että hänen tietonsa poistetaan ja hänellä on mahdollisuus tulla unohdetuksi.

·Henkilötiedot tulee säilyttää niin, ettei niihin pääse käsiksi mikään ulkopuolinen taho.

·Jokaisen henkilötietoja käsittelevän pitää tietää oma vastuunsa yksityisyyden suojelijana.

·Erityistä harkintaa pitää käyttää nettisivuilla julkaistavissa materiaaleissa. Huomioittehan tämän, kun julkaisette tallin
nettisivuilla tietoja, jotka voidaan tulkita yksityisyyden suojaa rajaaviksi. Netissä julkaistavaa materiaalia kannattaa aina harkita erityisellä huolella
lasten ja nuorten kohdalla.

·Mikäli talli järjestää ns. omia kilpailuja (Kipan ulkopuolella), on tallin tällöin täytettävä erikseen mallilomake: "Kilpailuun
osallistuvien henkilötietojen käsittely", joka löytyy liiton nettisivuilta: www.ratsastus.fi/gdpr. Liiton nettisivuilla on asetuksesta muutakin lisätietoa, joka on hyvin sovellettavissa myös tallin toimintaan.

HUOM. Tietosuojaselosteessa täytyy olla avattuna kaikki sellainen toiminta, jossa kerätään henkilötietoja. Esimerkiksi
täyshoitohevospalveluiden vaatimien sopimusten takia henkilötietoja pitää tallentaa, joten sekin pitää olla mainittuna tietosuojaselosteessa.

Tietosuojaterveisin Laukanmäen talli ja SRL

TIETOSUOJASELOSTE:

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 24.5.2018

1a Rekisterinpitäjä
Nimi Laukanmäki Ay

Osoite Paasmäentie 52, 74700 Kiuruvesi, Suomi-Finland

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 050 555 1733, leenarimpilainen@gmail.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi Leena Rimpiläinen

Osoite Paasmäentie 52, 74700 Kiuruvesi

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 050 555 1733, leenarimpilainen@gmail.com

3 Rekisterin nimi Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen, kuten tunti-, kurssi- ja valmennusvaraukset, aikataulumuutoksista tiedottaminen asiakkaille. Hoitosopimushevosten yhteys-/vastuuhenkilöiden tiedottaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Alaikäisen asiakkaan lähiomaisen puhelinnumero, ilmoitus hänelle mahdollisen tapaturman tai onnettomuuden sattuessa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkailta itseltään saadut yhteystiedot. SRL jäsenrekisteri.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto

Ajanvarauskirja, jossa asiakkaan nimi. Tuntikassan mukana työaikana, muulloin lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Puhelimen osoitekirja ja sähköpostiosoitteet. Avauskoodin takana.

10 Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot Leena Rimpiläiseltä. Sopimalla käynti yrityksessä tai nettisivujen kautta yhteydenottolomakkeella.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on em. ohjeen kautta oikeus saada virheelliset tiedot korjattua tai pyydettäessä poistettua kokonaan.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramainonta puhelimella tai sähköpostilla. Muussa lainsäädännössä säädetyt oikeudet, kuten valokuvien julkaisuun somessa ja yrityksen nettisivuilla pyydetään erikseen lupa.—————

Takaisin


Yhteystiedot

Laukanmäen talli

Paasmäentie 52
74700 Kiuruvesi
Finland


+ 358 50 555 1733


Liity Laukanmäen talli-ryhmään
Facebookissa